Saksbehandling bostøtte

Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med bostøtte.

Kommunens oppgaver er å veilede søkere, og å registrere og kvalitetssjekke søknader og klager. Kommunen skal også melde fra hvis de mistenker at det er utbetalt bostøtte på feil grunnlag.

Hjelpe søker med bostøttesøknad

Søker har fått vedtak og trenger hjelp til: