Oslo: Storbysamling bostøtte 

Start: 03. november 2016 10:00
Slutt: 04. november 2016 14:30
Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, Oslo
Pris: 582 kroner  (reise og opphold betales av den enkelte deltager)
Påmeldingsfrist: 01. september 2016 16:00

Husbanken har gleden av å invitere til årets storbysamling for bostøtte. I år har vi gjort en endring og invitert kommuner med mer enn 1 000 løpende bostøttesaker, og Husbankens programkommuner.

PROGRAM FOR DAGENE 

Det er det 11. året på rad at Husbanken inviterer til  samling for bostøttemedarbeidere i de største kommunene med flest bostøttemottakere. I år inviterer vi store kommuner med mer enn 1 000 mottakere av bostøtte, samt Husbankens programkommuner. 

Vi håper at de kommunene som blir invitert har anledning til å sende 1-2 deltakere til samlingen. Deltakerne må ha bostøtte som sitt arbeidsområde, enten i kraft av å være leder for det kommunale bostøttearbeidet eller ved å være saksbehandler.