Nå må kommunens nettsider oppdateres!

Husbanken har fornyet bostøttesidene på husbanken.no. Nå må også de kommunale nettsidene revideres, slik at de samspiller med Husbankens informasjon. Omleggingen er gjort for å tilrettelegge for eSøknad, og for å gi søkerne bedre veiledning når de skal søke, endre eller klage.

Her kan du lese mer om hvordan vi ønsker at kommunene skal informere om ordningen på sine nettsider. Til høyre finner du en kort og en lang tekst som kommunen kan bruke.

Kommunens nettsider + Husbankens nettsider = slipp vedlikehold!
Det er ønskelig at det kun ligger nødvendig informasjon på kommunens nettsider, og at kommunen heller lenker over til våre sider for mer informasjon. Da slipper kommunen vedlikehold, og søkere får korrekt informasjon til enhver tid. Det er et problem i dag at kommuner har lagt ut mye regelverk og lenker, men glemmer eller ikke fanger opp behov for oppdateringer.

Ikke lenk direkte til papirskjemaet eller andre dokumenter!
Vi ønsker at søkere skal søke elektronisk, og det er derfor viktig å vi leder søkerne til en side som gir dem dette valget. Kommunen skal derfor ikke lenke direkte til papirskjemaet på sine nettsider, men peke over til søke-siden på husbanken.no. På Husbankens sider får søker også mer informasjon.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke  lenger kan garantere at nye versjoner av et dokument vil ha samme url-adresse. Ved å lenke til nettsidene våre, unngår dere også lenkeråte.

Kontaktinformasjon til kommunen må komme tydelig fram
Sørg for at det klart går fram hvor søkere skal henvende seg hvis de har spørsmål. Oppgi både postadresse og besøksadresse/telefon til bostøttekontoret på nettsidene.

Lenk til hhv. Meld fra om endringer og Klage på bostøtte
For å heve kvaliteten på endringsmeldinger og klager, er vi i gang med å utvikle noen skjemaer som søkere kan fylle inn. Skjemaene gjør det enklere for søkere å gi tilstrekkelige og riktige opplysninger - det vil være arbeidsbesparende både for kommunen og Husbanken.  Vi ønsker derfor at det også pekes til disse sidene fra kommunens nettsider.  

Sjekk søkemotoren!
Sjekk om du får relevante treff ved søk på ‘bostøtte’ på kommunens nettsider. Hvis ikke, ta kontakt med webmaster i kommunen.

Lenk til bostøtte under aktuelle tema
Sørg for at målgruppa får informasjon om ordningen på andre aktuelle nettsider. Lenk til bostøttesiden under temaer som økonomisk rådgivning, startlån, sosial stønad osv.