Ny uføretrygd - overgangsordning

Med ny uførereform i 2015, økte den skattbare inntekten til uføre. For å unngå at mange mistet retten til bostøtte, ble det innført en overgangsordning. Ordningen videreføres i 2017.

Overgangsordningen gjelder kun for uføre som mottok bostøtte i desember 2014 eller som var en del av en husstand som mottok bostøtte. Overgangsordningen følger den uføre, selv om  den uføre flytter eller har opphold i bostøtten i perioder.

Det blir gjort et trekk i inntekten til den uføre før beregningen av bostøtte. Trekket tilsvarer forskjellen mellom brutto uførepensjon i desember 2014 og brutto uføretrygd i januar 2015. Fra 2017 er trekket økt med 3,43 prosent, som tilsvarer økning i folketrygdens grunnløp fra 2015 til januar 2015.

Viktige endringer i uførereformen 2015

    • Ny uføretrygd blir skattlagt som lønn og ikke som pensjon.
    • Brutto uføretrygd øker for å kompensere for økt skatt.

Dette gjør at uføretrygdede får en høyere brutto utbetaling per måned, mens nettoutbetalingen blir omtrent som før.