Ny uføretrygd - overgangsordning

Med ny uførereform i 2015, økte den skattbare inntekten til uføre. For å unngå at mange mistet retten til bostøtte, ble det innført en overgangsordning. Ordningen videreføres i 2018.

Overgangsordningen gjelder kun for uføre som mottok bostøtte i desember 2014 eller som var en del av en husstand som mottok bostøtte. Overgangsordningen følger den uføre, selv om  den uføre flytter eller har opphold i bostøtten i perioder.

Det blir gjort et trekk i inntekten til den uføre før beregningen av bostøtte.