Ny postadresse for bostøttesaker

Fra 1. juni skal alle saker knyttet til bostøtte sendes til Husbankens dokumentsenter i Bodø.

Aktuell post er klager på bostøtte, etterbehandlingssaker, tilbakekravssaker og eventuelle andre brev/skriv knyttet til bostøtte. 

Fra 1. juni er adressen:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Bakgrunnen er at Husbanken moderniserer sine systemer for postmottak og -behandling. Sakene som blir innsendt fra kommunene, vil bli skannet inn i ePhorte, og dermed gjort tilgjengelig for alle Husbankens bostøttesaksbehandlere. Med den nye rutinen vil Husbanken få en bedre oversikt over alle innsendte saker, noe som igjen vil føre til en mer effektiv og enhetlig behandling av sakene, til gode for søkerne.

Vi håper at overgangen til nytt postmottak vil gå problemfritt for kommunene.