Husbanken lanserer ny selvbetjeningsløsning

Tirsdag 4. februar lanserte Husbanken en ny og forbedret selvbetjeningsløsning.

 - Vi er veldig stolte over denne selvbetjeningsløsningen som vil gi store gevinster for brukerne og kommunene, sier avdelingsdirektør Hanne Krogh Lyng Sundbø i Husbanken.

Gevinster for søkere:

  • Ser alle sine vedtak
  • Kan selv endre opplysninger i alle felt i søknaden
  • Får oversikt over alle saker under behandling
  • Kan enkelt se alle søknader og vedtak i et eget arkiv

Gevinster for kommunene: 

  • Færre henvendelser
  • Raskere saksbehandling
  • Ingen arkivering
  • Sakspapirene er arkivert ett sted

Digitale tjenester sikrer økt kvalitet, og gjør søknadsprosessen mer effektiv både for søkere, kommunen og Husbanken. I 2019 var det 67,4 prosent som søkte bostøtte elektronisk, mens antall innbyggere som har e-ID og bruker andre digitale tjenester, ligger på drøye 90 prosent.

Noen kommuner har mer enn 90 prosent digitale brukere. Disse kommunene forteller at mange er svært glade for å få hjelp til å ta i bruk digitale offentlige tjenester. Vi oppfordrer derfor flere kommuner til å arbeide for å øke antallet digitale brukere i 2020.

Den nye løsningen ligger under Logg inn-funksjonen for bostøttebrukere.