Meldingsboksen - selvbetjening for søkere

Alle søkere har nå sin egen meldingsboks, der de kan logge inn og lese vedtak. På den måten får alle tilgang til vedtakene sine uavhengig av tid og sted.

Søkere som mottar digital post og som ikke har digital postkasse, må logge inn på husbanken.no for å lese vedtaket i meldingsboksen sin. Men også andre søkere kan lese vedtak i meldingsboksen. Det er kun vedtak som er fattet etter 23. april som er lagret i meldingsboksen.

Meldingsboksen ligger i samme løsning som eSøknaden.

eSøknad - innvilget

eSøknad - avslag

utsnitt av meldingsboksen