Sjekk kontaktinformasjonen!

Vi bruker kommunens kontaktinformasjon i e-søknaden og i vedtaksbrev. Kommunen må selv vedlikeholde disse opplysningene.

Vi informerer søkere om kommunens kontaktopplysninger i e-søknaden og i vedtaksbrev. Det er derfor viktig at informasjonen som er registrert i systemet er riktig.  

Registrering av kontaktinformasjon
Under er skjermbilde av feltene for å registrere kontaktinformasjon, og forklaring på hva kommunen skal registrere i de ulike feltene.

Bostøttekontorets navn:  

  

Navn på det kontoret/enheten som har ansvar for bostøtte i kommunen f.eks. NAV, Boligkontoret, Servicekontoret. På grunn av personvernet skal det ikke stå "Bostøttekontoret" i dette feltet. Vi bruker feltet i alle typer utsendelser.

Telefon (sentralbord):                                     Her skal du oppgi det nummeret søkere skal ringe. Vi bruker feltet i vedtaksbrev og annen kontakt med søkere.
E-post:   Her skal du oppgi epostadressen til kommunens postmottak.
 
Internett:   Oppgi kommunens nettadresse.
 
Bostøttekontorets postadresse:   Her skal det kun stå postboksadresse eller gateadresse. Ikke legg inn navn på kontoret i dette feltet! Vi bruker feltet i vedtaksbrev til søker, utsendelser til kommunen og i ny eSøknad.
 
Bostøttekontorets besøksadresse:   Her skal det kun stå gateadresse - ikke kontornavn! Vi bruker feltet i vedtaksbrev til søker, utsendelser til kommunen og i ny eSøknad.
 
Kontohavers postadresse:   Hvis bostøtte utbetales til et annet kontor, legger du inn navn på kontoret i linje 1 og postadresse i linje 2. 

Kontaktpersoner i kommunen
Under er riktig utfylt felt for kontaktpersoner i kommunen. Både navn, personlig epostadresse og direkte telefonnummer til saksbehandler i kommunen, skal stå her. Disse opplysningene bruker Husbanken når vi skal kontakte saksbehandler i kommunen - vi gir ikke disse opplysningene til søkere.

Du kan også gi andre relevante opplysninger i kommentar-feltet f.eks. hvem som er leder, når kontoret er åpent osv.

 

Kommunale avgifter - er de riktige?
Når du nå først er inne i dette skjermbildet, bør du også sjekke om de kommunale avgiftene er riktige. Kommunale avgifter skal være gjennomsnittlige kommunale avgifter i kommunen, og skal oppdateres hver gang det er endring.