Opptatt av klart språk? Bli med og blogg!

Nå er vi igang med å gjøre tekstene i bostøtteordningen enklere og mer brukerrettede. Gjennom klarspråk-bloggen kan også du være med å påvirke hvordan tekstene skal bli til slutt. Bloggen finner du øverst til høyre.

Klart språk er viktig for at søkere skal forstå informasjonen fra det offentlige. Husbanken er nå igang med et prosjekt for å forbedre tekstene knyttet til bostøtteordningen.  Prosjektet ble igangsatt høsten 2011 og ferdigstilles våren 2012. Tekster som skal gjennomgås er brosjyrer, søknadsskjemaer og vedtaksbrev.

Du kan lese mer om prosjektet inne i klarspråk-bloggen.

Allerede nå foreligger det et nytt utkast til tekst for brosjyra. Gå inn i bloggen og se det nye utkastet. Og kom gjerne med tilbakemeldinger på det du mener kan gjøre brosjyra bedre. Senere vil nye utkast for søknadsskjema og de ulike brevene også bli lagt ut på bloggen.

Prosjektet er støttet av "prosjektet for klart språk i staten" som ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet.