Kampanje - innhenting av kontonumre til bostøttesøkere

Husbanken vil fredag 21. juni sende ut brev til ca 1600 mottakerne som får bostøtte utbetalt på utbetalingskort. Det er enklere og sikrere med utbetaling til konto, og i tillegg er det vesentlig billigere for Husbanken. Søker vil også tjene på det; en søker kan spare mellom 600 og 900 kroner pr. år med utbetaling til konto.

I brevet oppfordrer vi alle til å oppgi kontonummeret sitt, slik at bostøtten kan utbetales direkte til konto. Brevet er utformet med svarslipp som skal fylles ut og sendes Husbanken i en ferdig frankert svarkonvolutt. Husbanken vil så registrere kontonumrene i bostøttesystemet.

Det kan være at mottakerne av brevet vil henvende seg til kommunen. Kommunen kan da ta imot svarslippen og ev. videresende den til kommunens bostøttekontor for registrering i bostøttesystemet. Svarslippen må være underskrevet.

Vi gjør også oppmerksom på at det er mottakerens kontonummer som skal oppgis - ikke ektefelles, barns eller andres kontonummer.

Bakgrunn for kampanjen er at det er bedre både for Husbanken og for mottakerne å motta bostøtten på konto. Å sende ut et utbetalingskort koster ca. 26 kr, mens å overføre til konto koster 0,30 kr. Økning i antall saker med kontonummer vil derfor medføre store besparelser for Husbanken. Det er også også tryggere og enklere for søkere å få overført bostøtten til konto. I tillegg slipper mottakerne hevingsgebyr på mellom 50-75 kroner pr utbetalingsgiro.

Vi ber også kommunene om å oppfordre nye søkere til å oppgi kontonummeret sitt.

Brevet til mottakere av utbetalingskort

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.