Alle bostøttesøkere får nytt vedtak i juli

Her finner du mer informasjon om bakgrunnen for endringene, samt en veileder for deg som jobber i førstelinja og er i kontakt med søkere.

Alle bostøttemottakere får endringer i vedtaket de får i juli.  Vi sendte derfor brev til alle søkere i begynnelsen av juni med informasjon om endringene.

Vi har også sendt alle kommunene et brev, slik at de kan være forberedt på henvendelsene som kommer når vi sender ut vedtaket for juni rundt 20. juli. 

Bakgrunnene for endringene er:

  • Alle satser i ordningen blir prisjustert fra og med juni.
  • Ved utbetaling av feriepenger får søkere høyere inntekt. Mange vil få avslag, mens andre får redusert bostøtte.
  • Vi innhenter skatteoppgjøret 2016, og bruker det som grunnlag for meldepliktige inntekter og formue. Det gjelder kun for søkere som i dag har skatteoppgjøret 2015 som grunnlag. 

I brevet under finner du mer informasjon om endringene, samt en liten veileder. Vi har også lagt ved informasjonsbrevet alle søkere fikk i begynnelsen av juni.

Brev sendt kommunene 14. juni.