Inntekter - søkere har innsynsrett

På altinn.no kan søker enkelt finne ut hva arbeidsgivere og andre har rapportert inn av inntekter i en gitt periode.

Søker har fullt innsyn i hva arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn som inntekter hver måned. Søker må da logge inn på altinn.no og bestille rapport. Rapporten blir sendt til søkers meldingsboks på altinn.no med en gang den er bestilt, og inneholder detaljert oversikt over alle inntekter i en gitt periode søker selv angir. Søker kan bruke samme innlogging som i nettbanken, på nav.no eller på skatteetaten.no.

Både altinn.no og skatteetaten.no har informasjon om  tjenesten på sine nettsider, og der kan også søkere logge inn for å bestille og lese rapporten. På skatteetaten.no står det også hva man skal gjøre hvis innrapporterte inntekter er feil.

Søkere som hevder at inntektene vi har hentet fra Skatteetaten er feil, skal henvende seg til arbeidsgiver, NAV eller andre som har rapportert inn feil og be om at opplysningene blir rettet. Søker kan selv forsikre seg om at dette blir gjort på altinn.no. Når opplysningene er rettet, ber vi søker om å sende brev til kommunen og be om ny beregning. Slike saker skal kommunen videresende til Husbanken slik at vi kan fatte nytt vedtak for aktuell periode.

Statistikk viser at det er svært få arbeidsgivere som innrapporterer inntekter sent, eller som korrigerer inntektene i etterkant. Husbanken antar derfor at det vil dreie seg om få saker der det er grunnlag for å gjøre om vedtaket.

I helt spesielle tilfeller kan det være svært vanskelig for søker å få arbeidsgiver til å korrigere opplysninger. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver har gått konkurs eller lignende. I slike tilfeller kan Husbanken overstyre opplysninger i a-ordningen ved klagebehandling.