Kommunens nettsider må oppdateres!

Endringer i regelverket fra januar 2017, gjør at kommunens nettsider må oppdateres innen 15. desember.

25.11.16 I 2017 blir det nytt regelverk for bostøtte. Vi jobber nå med å revidere nettsidene og gjøre dem mer tjenesteorientert. Det får også betydning for hvordan vi ønsker at kommunene skal informere om bostøtte på sine sider.

Det er viktig at søkere får riktig informasjon til enhver tid. Vi ønsker derfor ikke at kommunene skal legge ut regelverk på sine nettsider, men heller peke til Husbankens nettsider.

Tekst til kommunale nettsider   BM    NN  (des. 2016)

 • Kommunens nettsider + Husbankens nettsider = slipp vedlikehold!
  Det er ønskelig at det kun ligger nødvendig informasjon på kommunens nettsider, og at kommunen heller lenker over til våre sider for mer informasjon. Da slipper kommunen vedlikehold, og søkere får korrekt informasjon til enhver tid. Det er et problem i dag at kommuner har lagt ut mye regelverk og lenker, men glemmer eller ikke fanger opp behov for oppdateringer.
 • Kontaktinformasjon til kommunen må komme tydelig fram
  Sørg for at det klart går fram hvor søkere skal henvende seg hvis de har spørsmål. Oppgi både postadresse, besøksadresse og telefon til bostøttekontoret på nettsidene.
 • Sjekk søkemotoren!
  Sjekk om du får relevante treff ved søk på ‘bostøtte’ på kommunens nettsider. Hvis ikke, ta kontakt med webmaster i kommunen.
 • Ikke lenk direkte til papirskjemaet eller andre dokumenter!
  Vi ønsker at søkere skal søke elektronisk, og det er derfor viktig å vi leder søkerne til en side som gir dem dette valget. Kommunen skal derfor ikke lenke direkte til papirskjemaet på sine nettsider, men peke over til søke-siden (www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )på husbanken.no. På Husbankens sider får søker også mer informasjon. 
 • Lenk til bostøtte under aktuelle tema
  Sørg for at målgruppa får informasjon om ordningen på andre aktuelle nettsider.