Benytt gjerne våre bilder

Her er bilder som fritt kan benyttes i informasjon om bostøtte. Husk å kreditere fotograf der det er nødvendig.

 Forside brosjyre 

  Forside brosjyre 
-pensjonist 
Søknadsskjema Utsnitt plakat

 
    110x153 px

 


   110x110 px

 

 
   110x150 px

 

 
   90x90 px

 

   
 Bildene under må krediteres Lin Stensrud

 Bilde av pike med vifte
100x100 px

 
200x200 px
 
300x300 px
 
100x66 px

 
200x130 px

 
300x200 px
 
100x66 px
 
200x130 px
 
300x200 px
     
     
     

Figur som viser hvordan du søker bostøtte og hvordan søknaden behandles.

Bostøtte tidslinje