Informasjonsmateriell bostøtte - høsten 2018

Her finner du nytt informasjonsmateriell i forbindelse med vårt informasjonsopplegg høsten 2018. Vi har utarbeidet nye plakater, som også blir sendt til bostøttekontoret i din kommune. I tillegg er det laget en ny flyer og filmer til informasjonsskjerm og Facebook.

Plakater, flyer og roll-up

Presentasjon og film til kommunens informasjonsskjermer og facebookside

På Vimeo finnes to filmer om bostøtte som kan brukes på infoskjermer, nettsider og i sosiale medier. Filmene forklarer hvordan man går frem for å finne ut om man kan få bostøtte og hvordan man søker. Filmene kan brukes ved å

·         deles direkte fra Vimeo

·         bygges inn på nettsider med innbyggingskode

·         lastes ned.

 

Informasjonsfilm til infoskjermer  (55 sekunder)

Denne filmen er uten lyd og er ideell for bruk på infoskjermer i kommunale servicetorg, boligkontor, Nav, helsestasjoner osv. Filmen kan også brukes på nettsider.

 

Informasjonsfilm til sosiale medier (25 sekunder)

Denne filmen er tilpasset bruk i sosiale medier og er kortere enn den andre. Den er med lyd, men har tekstplakater som gjør at den fungerer også uten lyd. Filmen kan også brukes på nettsider.