«E-søknaden er jo så enkel å bruke»

I Arendal bruker 95 prosent av alle som søker bostøtte den digitale søknaden til Husbanken. Det er takket være engasjerte medarbeidere som er på tilbudssiden både i kommunen og i NAV. Hilde Hegerlund er en av dem. To dager i uken veileder hun flyktninger i bostøtte og økonomi på voksenopplæringen i Arendal.

Ni av ti søkere har e-ID, og kan bruke digitale tjenester. Elektronisk søknad skal alltid være førstevalget ved søknad om bostøtte. Til tross for det var det kun 45 prosent som søkte bostøtte elektronisk i 2017. Vi oppfordrer alle kommuner til å bidra i arbeidet med å få flere bostøttesøkere til å bruke e-søknaden og de digitale selvbetjeningstjenestene!  

 

Per februar i år er det spesielt Arendal kommune som utmerket seg med så mye som 95 prosent digitale søknader. På plassene deretter kommer Randaberg og Sunndal kommune, også de med over 90 prosent.

 
I Arendal bruker 95 prosent av alle som søker bostøtte den digitale søknaden til Husbanken. I tillegg til veiledning av flyktninger i bostøtte og økonomi to dager i uken er det drop-in- veiledning om bostøtte på servicetorget i kommunen etter annonsering på Facebook. Dette er to av flere tiltak hun gjør med mål om å bli beste kommune i landet på bostøtte.
- Vi prøver jo bare å ta oppfordringen fra Husbanken om å spre informasjon om bostøtten og hjelpe folk å søke. Da har vi funnet ut at vi må være aktive med informasjon og opplæring internt, og stille opp der folk er. E-søknaden er jo så enkel å bruke, det må vi fortelle så mange som mulig, sier Hegerlund.

bostotte3

Hilde Hegerlund har kø utenfor kontoret sitt på voksenopplæringen når hun tilbyr drop-in veiledning i bostøtte en gang i uken.
 

Fordeler med elektronisk søknad

Kommunene forteller at mange er svært glade for å få hjelp til å bli digitale brukere, og det er mange fordeler:
 • Ved e-søknad blir mange opplysninger innhentet automatisk og søker får spørsmål tilpasset sin situasjon.
 • Søker kan også gjøre endringer elektronisk.
 • Kan søke hele døgnet – ikke avhengig av åpningstidene til kommunen.
 • Søker får bekreftelse på at søknaden er sendt og når de kan forvente svar.
 • Det er ressursbesparende for kommunen.
 • Søker får mulighet til å være anonym (i små kommuner kan dette være en fordel).
 • Søknaden blir registrert i tide og på riktig termin.

Hva kan din kommune gjøre for å øke andelen?

 • Informere om elektronisk søknad på kommunesidene, Facebook, Nav, flyktningetjenesten og eventuelle andre om at elektronisk søknad er førstevalget.
 • Ansatte i kommunen kjenner til hvordan de gir god veiledning i elektronisk søknad – elektronisk søknad er første valget.
 • Bruke tid på å veilede søkerne.
 • Servicesenteret bistår søkere i publikumsmottaket som trenger hjelp til å søke.
 • Fast Drop-in dag der søker kan møte opp å få bistand til å søke elektronisk.
 • Følge opp søkere som har søkt på papir og informere om at de kan søke elektronisk.
 • Bistå søker med å søke om bankbrikke.
 • Ta med nettbrett når du er på hjemmebesøk slik at søker kan søke bostøtte.