Etterkontroll av inntekter for 2017

Husbanken har nå kontrollert meldepliktige inntekter og formue i 2017. Rundt
2 700 søkere får krav om tilbakebetaling, mens ca. 3 400 får etterbetalt bostøtte.

7. november ble det sendt ut forhåndsvarsel til de som får krav for én eller flere måneder. Av 2 700 søkere har ca. 500 sendt inn innsigelse. Disse er ennå ikke behandlet.

Vedtak blir sendt ut rundt 6. desember. Vedtak blir da sendt til alle med etterbetaling, samt til de som har fått krav og ikke har hatt innsigelse. Du kan finne ut hvem dette gjelder i systemet. Se oppskrift under. 

I tillegg er det en del saker som skal behandles manuelt, og de vil få varsel eller vedtak etter hvert som de behandles.

Ved henvendelser
I brevet har vi lagt ved skjemaet Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue. Søkere som har innsigelse eller ønsker å klage, skal bruke dette skjemaet. Skjemaet skal sendes direkte til Husbanken. Det er lagt ut en del informasjon på husbanken.no. Søker kan henvende seg til Husbanken dersom de har spørsmål (22 96 16 00).

Slik finner du sakene i din kommune
Nytt i år er at vedtakene også blir synlige i bildet "oversikt terminer" i bostøttesystemet. Kommunen kan også få listet opp alle saker dette gjelder. Da må du gå inn i tilbakekrav i menyen øverst i bostøttesystemet, og velge lister i venstremenyen og krysse av jf. bildet under.

Hvordan finne krav