8 700 mottakere har fått varsel om tilbakebetaling av bostøtte

Etterkontrollen viser 8 700 bostøttemottakere ikke hadde rett på bostøtte i 2015, fordi de hadde for høy inntekt eller formue. 

Dette er søkere som enten ikke har meldt fra om økning i inntekt eller formue, eller som har oppgitt feil anslag på forventet inntekt og formue i ny søknad. Noen saker må vi se nærmere på, og disse søkerne vil få varsel etterhvert som sakene blir behandlet. Brev - varsel om tilbakebetaling av bostøtte 

Veiledning ved henvendelser
I brevet til søker har vi lagt ved skjemaet «Etterkontroll – nye opplysninger om inntekt og formue». Søkere som har innsigelse, skal fylle ut dette og sende det til Husbanken. Det kan være tilfeller der det er sterkt urimelig å kreve tilbakebetaling, og i skjemaet har vi listet opp ulike tilfeller som kan være avgjørende for at vi ikke går videre med ett krav.

Søker har 3 ukers frist til å komme med en innsigelse, det vil si gi nye opplysninger. Husbanken vil da se på saken på nytt. Får søker medhold, avslutter vi kravet. Hvis søker ikke får medhold, sender vi søker straks et vedtak om tilbakebetaling. Hvis søker ikke har innsigelse, vil han/hun få et vedtak ca. 3 uker etter at fristen har gått ut. 

I veilederen for tilbakekrav finner du mer informasjon om hvordan vi behandler ulike saker.

Hvis søker ønsker å snakke med noen, så kan han/hun ta kontakte Husbanken på 22 96 16 00. Kontaktinformasjonen står også i brevet til søker.

Slik finner du sakene i din kommune
Kommunen kan følge tilbakekravssaker i bostøttesystemet, og lese brevene som er sendt søker.
Gå inn i Tilbakekrav i menyen øverst, og velg lister i venstremenyen og kryss jf. bildet under. 
Lister - bilde av visning