Etterkontroll 2014 – saker er overført Statens innkrevingssentral

Vi har nå overført 4 100 saker til Statens innkrevingssentral. De det gjelder får brev om overføringen i slutten av uke 2.

Etter hvert vil kunden få en faktura fra SI med mer informasjon om tilbakebetaling og mulighet for nedbetalingsavtaler. 

Søkere som har spørsmål finner mange svar på sismo.no. Ønsker de å snakke  med noen, må de ta kontakt med Statens innkrevingssentral (SI). Men de bør vente til de har mottatt fakturaen fra SI. Kontaktopplysninger til SI framkommer i brevet.

Brev - oversendelse av krav til Statens innkrevingssentral