Endringer i bostøttesystemet

For å tilpasse systemet til den nye overgangsordningen for uføre, har vi gjort noen endringer i skjermbildet for "Vis sak".

Husstander med uføre som hadde faktisk inntekt som inntektsgrunnlag i desember, skal ha et trekk i inntekten. Les mer om overgangsordningen for uføre her.

Vi har nå tilpasset systemet slik at trekket framgår i skjermbildet Vis sak. Under vedtaksberegning viser vi hvordan vi har kommet fram til omregnet inntekt/vektet inntekt. Det er denne inntekten vi bruker når vi beregner egenandelen. Hvis det er gjort trekk i inntekten på grunn av overgangsordningen, så vil det også framgå her.

Trekket den uføre skal ha inntekten, er differansen mellom uførepensjon i desember og ny uføretrygd i januar. Trekket framgår av feltet Inntektsopplysninger.

Beregnet trekk er det trekket den uføre har rett på i hele overgangsperioden. Anvendt trekk er trekket vi faktisk har brukt. Som regel vil beregnet trekk og anvendt trekk være likt, men i noen få tilfeller kan det være avvik. 

  

 PS. Vi gjør oppmerksom på at trekket ikke framkommer i beregningsoppgaven dere kan ta ut fra systemet.