10. januar - brev til nye søkere i desember

10. januar sendte Husbanken brev til 3056 nye søkere som mottok bostøtte for desember. Brevet ble sendt som A-post.

Søkerne blir også i dette brevet bedt om å skrive under på samtykkeskjemaet, og returnere det i vedlagte svarkonvolutt. Skjemaet blir da sendt til Kollektor AS, som skal maskinlese og skanne skjemaet. Det er kun de originale skjemaene som kan leses maskinelt - alle andre skjemaer må kommunen registrere. Hvis søker sender inn andre utgaver av skjemaet, vil det bli returnert til Husbanken. Vi vil videresende slike skjemaer til kommunen for registrering.

Kommunen kan nå altså registrere samtykker i systemet. Hvis søker sender skjemaet til kommunen, så er det ikke nødvendig å videresende skjemaet til skanning.

Brev sendt til søkere 10. januar - bokmål/engelsk   nynorsk/engelsk

Ny purring blir sendt ca 20. januar
Det vil bli sendt ny purring til søkere som ikke har respondert på tidligere utsendelser. Denne purringen sender vi ut ca. 20. januar.

Du finner mer informasjon om kampanjen her - se i boksene på høyre side.