Vellykket bostøttesamling i Oslo!

I november var 130 bostøttemedarbeidere samlet i to dager. Temaet for samlingen var overgangen til nytt regelverk i 2017. Her er foredragene fra samlingen.

Deltakere fra 45 kommuner var med på 2 dagers bostøttesamling tidlig i november. NAV kontaktsenter, KS og Husbanken var også representert. Denne gangen inviterte vi alle kommuner som er med i Husbankens program "Bolig for velferd", i tillegg til kommunene som tradisjonelt har vært deltakere på de årlige "storbysamlingene".

Hovedtema var faktisk inntekt og innføring av bostøtte i private bokollektiv. Digital transformasjon og presentasjon av Husbankens digitale løsninger var også viktige punkter på samlingen.

Viktig arena for kunnskaps- og erfaringsdeling
- Dette var en god anledning for oss å informere om nye ting som skjer innenfor bostøtten, samt å få tilbakemelding fra våre nærmeste samarbeidspartnere, sier Tor Christensen leder av bostøtteseksjonen på Øst, som også har fagansvaret for bostøtteordningen.

 

Årets samling var den 11. i rekken. Den årlige bostøttesamlingen er en god arena for gjensidig deling av erfaring og kunnskap for alle parter.

 

Her finner du presentasjonene fra samlingen 

Vær forsiktig med å gjenbruke presentasjonene! Det vil komme endringer og nye presiseringer når endelig regelverk er klart.