Nå oppretter vi "pool" for bostøttesaker

1. april oppretter Husbanken en «bostøttepool», der vi samler alle som behandler bostøttesaker i Husbanken. Henvendelser fra kommunene og behandling av ulike type saker (manuelle saker, klager o.a.), vil nå bli ivaretatt av denne «bostøttepoolen», uavhengig av kommunens geografiske tilhørighet. Målet er å yte bedre service overfor kommunale saksbehandlere i bostøtte.

               
Hva er nytt for kommunene?
Alle saksbehandlere skal nå ringe 22 96 18 81 når de ønsker å snakke med Husbanken. Denne telefonen blir betjent av Husbankens «bostøttepool» etter et telefonvaktsystem. Du vil dermed kunne treffe en Husbankansatt ved et annet regionkontor enn «ditt». Den du treffer har selvsagt den samme kompetansen i bostøtte som du er vant til, og vil kunne gi deg de svar og råd du har behov for. 

Bedre service til søkere og kommunene
At alle Husbankens bostøttesaksbehandlere nå organiseres i en «pool», er et ledd i å forbedre servicen mot både søkere og kommunene. For Husbanken er det viktig at dere i kommunene enkelt kan nå oss, samtidig som vi på denne måten vil få til en lik service og saksbehandling for alle.

Ett annet mål er å også å få en mer effektiv og ensrettet saksbehandling av bostøtte, og legge til rette for at bostøttesøkerne skal bli møtt i kommunene og Husbanken med kunnskap, likhet og profesjonalitet. Ved å effektivisere arbeidet, kan vi bruke mer tid på bl.a. opplæring og kvalitetssikring.