Barns formue skal ikke være med

Foreldre som skatter for barns formue, kan be om at barnets formue blir trukket fra deres formue.

Barnet skatter selvstendig for arbeidsinntekter fra året de fyller 13 år. Andre inntekter og formue blir som regel skattet sammen med foreldrene til og med året barnet fyller 16 år. 

Foreldre som har høy netto formue fordi de skatter for barns formue, kan be om  å få trukket fra barnets formue. Det gjør de ved å fylle ut skjemaet HB 9.S.09 - Opplysninger om barns formue og sende det på papir til kommunen. BM    NN

I e-søknaden eller papirskjemaet skal søkere oppgi netto formue inkl. barnets formue, og så skal de sende tilleggsskjemaet til kommunen og be om fradrag for barns formue. Vi ber om dokumentasjon fra overformynderiet, kopi av skattemelding eller annen dokumentasjon hvor det klart framgår at formuen tilhører barnet.

Kommunen skal registrere ny netto formue på forelderen det gjelder, og huke av for at det er gjort fradrag for barns formue. Legg også igjen ett notat som sier størrelsen på fradraget.