Feil i vedtaket?

Her finner du tips til hva du kan svare søkerne i ulike tilfeller.

Her er noen aktuelle tilfeller som kan dukke opp:

Feil i meldepliktige inntekter eller netto formue

Alle søkere får i vedtaket beskjed om å melde fra om endringer i meldepliktige inntekter eller formue. Hvis søker ikke har meldt fra om endringer, må de klage på vedtaket. Det gjør de ved å fylle ut ett eget klageskjema. De trenger ikke å dokumentere inntektene eller formuen. Opplysningene blir etterkontrollerte når skatteoppgjøret er klart.

HB 9.S.04 - klage på inntektsgrunnlaget   bokmål     nynorsk

Søker skal sende skjemaet på papir direkte til Husbanken - da får vi en raskere saksgang i slike saker.

Feil månedsinntekter

Vi innhenter alle inntekter søker har hver måned. Det gjelder også feriepenger, etterbetalinger og andre ytelser som er skattepliktige. Vi bruker brutto inntekt.

Hvis det er feil i inntektene vi innhenter, må søker henvende seg til arbeidsgiver eller andre som utbetaler, og be om at opplysningene blir rettet. Når opplysningene er rettet, får søker automatisk nytt vedtak. Søker skal altså ikke foreta seg noe i slike saker. 

Søker kan sjekke hva arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer til Skatteetaten. Det kan de sjekke på skatteetaten.no. (Tips; sjekk hva arbeidsgiveren din har rapportert inn på deg. Da blir det enklere for deg å veilede andre.) Saksbehandlere kan også se mer detaljerte inntektsopplysninger i bostøttesystemet enn de søker får oppgitt i vedtakene.

Feil netto formue pga. barns formue

Hvis søker skatter for barns formue, kan han/hun be om at barnets formue blir trukket ut. Det må de gjøre på et eget skjema, og legge med dokumentasjon.

HB 9.S.09 - Opplysninger om barns formue    bokmål     nynorsk

Etterbetalinger

Hvis noen har fått en etterbetaling som NAV eller kommunen har tatt helt eller delvis refusjon i, må de klage på vedtaket. De må da legge ved dokumentasjon på hvor mye som ble tatt i refusjon.  Klagen skal de sende til kommunen på papir.

Nye personer flytter inn

Hvis det flytter inn personer over 18 år, må søker i tillegg gi opplysninger om meldepliktige inntekter og netto formue som personen har. Søker må derfor fylle inn side 1 og 3 i papirskjemaet med opplysninger som gjelder den nye personen. Når den nye selvbetjeningsløsningen "Min bostøtte" kommer (oktober 2019), kan søker gjøre slike endringer elektronisk.