AAP, dagpenger og bostøtte

Søkere som mottar AAP eller dagpenger kan miste bostøtten i de månedene de har mer enn to utbetalinger.  

AAP og dagpenger blir beregnet på bakgrunn av hva den enkelte melder inn på meldekortet hver 14. dag, og når meldekortet blir sendt inn. Utbetalingen skjer 2-3 dager etter innsending. Forutsatt at mottakere sender inn meldekortet til rett tid, så vil de i noen måneder i året få utbetalt AAP tre ganger på én måned. I de månedene vil de få mindre eller ingen bostøtte, fordi inntekten deres er for høy. 

Bedre informasjon mot søkere med AAP og dagpenger

I vedtaksbrev som går til søkere der noen i husstanden mottar AAP eller dagpenger har vi lagt inn en generell informasjonstekst.


Vi kan ikke å gi informasjon til den enkelte om hvilke måneder dette konkret vil kunne gjelde, da utbetaling av AAP gjøres individuelt på bakgrunn av ulike meldekortsykluser i NAV og når søker sender inn meldekortet.