Har du lyst til å hjelpe oss å få et bedre språk?

Husbanken skal forbedre språket i det skriftlige materialet om bostøtte. I dette arbeidet ønsker vi din hjelp!

Klart språk er viktig for at alle skal kunne forstå informasjon fra det offentlige. Husbanken har derfor satt igang et arbeid med å gå gjennom alt skriftlig materiale knyttet til bostøtteordningen. Aktuelle tekster er brosjyrer, søknadsskjemaer og ulike brev.

I den anledning ønsker vi å få hjelp fra nye og gamle søkere på bostøtte. Hjelpen vil bestå i å gi oss tilbakemeldinger på forslag til endringer i tekstene. Hvis du er interessert i å hjelpe oss med dette, kan du sende en mail til siv.brynestad@husbanken.no og merke mailen med "Klarspråk". Du vil da motta framtidige tekstutkast, og så får du en frist på å melde tilbake.

Det er mange tekster i ordningen, og arbeidet med å revidere dem vil pågå en god stund framover. 

Husbankens språkprosjekt er støttet av prosjektet "Klart språk i staten" som drives av Direktoratet for forvaltning og IKT og Språkrådet. Det er laget egne nettsider for klarspråk.