Kommunegruppe 3

Inntektsgrenser for husstander som er bosatt i Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola og Sandnes. Det er brutto inntekt i følge siste skatteoppgjør som legges til grunn.

Øvre inntektsgrenser er avhengig av hvor mange som bor i boligen og hva slags bolig du bor i.

Personer i husstanden  1 person  2 personer  3 personer  4 personer  5 personer
Vanlig bolig 203 000 228 800 254 630 282 100 309 512
Tilpasset bolig * 206 000 232 100 258 368 286 000 313 600
Kommunal utleiebolig** 203 823 229 029 255 600 283 007 310 800
Tilpasset kommunal utleiebolig 207 000 232 693 259 200 286 714 315 000

 

Gjelder for unge uføre

Personer i husstanden  1 person  2 personer  3 personer  4 personer  5 personer
Vanlig bolig 228 000 256 300 284 685 314 600 344 400
Tilpasset bolig * 231 210 259 600 288 000 318 450 348 600
Kommunal utleiebolig** 229 000 257 169 285 600 314 845 345 785
Tilpasset kommunal utleiebolig 232 000 260 432 289 200 318 500 348 975


* Husstander som bor i spesialtilpasset bolig og har behov for det, får lagt til grunn høyere boutgifter i beregningen. Disse husstandene har derfor en høyere inntektsgrense.

** Husstander som bor i kommunal utleiebolig har en gunstigere beregning. Disse husstandene har derfor en høyere inntektsgrense.