Inntektsgrenser for Oslo

Tabellen gjelder fra 1. juni 2017 og viser øvre inntektsgrense per måned. Har du lave boutgifter, kan inntektsgrensene også være lavere.

Husstander som bor i spesialtilpasset bolig har en noe høyere inntektsgrense (ca. + 5 000 kroner). Er  dere flere enn 5 personer i husstanden, må du se i denne tabellen.

MERK: Uføre i overgangsordningen har ett trekk i inntekten før beregning. Les mer

Du kan beregne bostøtten din med vår bostøttekalkulator.

 Personer i husstanden  1 person  2   personer  3   personer  4   personer  5  personer 
 Vanlig bolig 19 586 22 286 25 105 28 007 30 994

Husstander som bor i spesialtilpasset bolig har en noe høyere inntektsgrense (ca. + 5 000 kroner).   

Er inntekten din under øvre inntektsgrense? Søk om bostøtte

Inntektsgrenser for husstander med unge uføre

Tabellen viser oversikt over øvre inntektsgrense per måned. Er dere flere enn 5 i personer i husstanden, må du se i denne tabellen (for unge uføre).

 Personer i husstanden 1
person
 2 
 personer
 3 
 personer
 4
 personer
 5
 personer 
 Vanlig bolig 21 990 24 928 27 956 31 017 34 275

Husstander som bor i spesialtilpasset bolig har en noe høyere inntektsgrense (ca. + 5 000 kroner).  

Er inntekten din under øvre inntektsgrense? Søk om bostøtte