Kommunegruppe 2

Inntektsgrenser for husstander bosatt i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum. Det er brutto inntekt i følge siste skatteoppgjør som legges til grunn for beregningen.

Øvre inntektsgrenser er avhengig av hvor mange som bor i boligen og hva slags bolig du bor i.

Personer i husstanden  1 person  2 personer  3 personer  4 personer  5 personer
Vanlig bolig 211 000 238 700 267 600 297 700 327 600
Tilpasset bolig * 215 000 241 738 268 800 296 400 325 545
Kommunal utleiebolig** 211 000 237 600 264 000 292 322 320 600
Tilpasset kommunal utleiebolig 216 000 242 000 269 835 297 700 326 200

 

Gjelder for unge uføre

Personer i husstanden  1 person  2 personer  3 personer  4 personer  5 personer
Vanlig bolig 239 000 269 381 300 000 332 790 365 400
Tilpasset bolig * 242 423 271 700 301 200 331 500 362 600
Kommunal utleiebolig** 239 000 276 300 296 722 327 600 358 400
Tilpasset kommunal utleiebolig 243 000 271 995 302 400 332 800 364 000


* Husstander som bor i spesialtilpasset bolig og har behov for det, får lagt til grunn høyere boutgifter i beregningen. Disse husstandene har derfor en høyere inntektsgrense.

** Husstander som bor i kommunal utleiebolig har en gunstigere beregning. Disse husstandene har derfor en høyere inntektsgrense.