Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

  • Gruppe 1 - Oslo
  • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
  • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
  • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Tabellen under gjelder fra 1. juni 2017 og viser øvre inntektsgrense per måned, for husstander uten ung ufør. 

  1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Gruppe 1 19 586 22 305 25 105 28 007 31 007
Gruppe 2 18 963 21 642 24 392 27 312 30 272
Gruppe 3 18 518 21 153 23 930 26 734 29 663
Gruppe 4
17 539 20 134 22 862 25 691 28 542

  6 person 7 personer 8 personer 9 personer 10 personer
Gruppe 1 33 222 35 437 37 652 39 867 42 081
Gruppe 2 32 435 34 597 36 759 38 922 41 084
Gruppe 3 31 782 33 901 36 019 38 138 40 257
Gruppe 4
30 580 32 619 34 658 36 696 38 735

Det er egen tabell for unge uføre (pdf).

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger. 

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen (gjelder ikke nye søkere)