Hvem får bostøtte?

Alle over 18 år kan søke om bostøtte. Du kan ikke få bostøtte hvis noen i husstanden avtjener førstegangstjeneste/siviltjeneste eller er student uten barn. Er studiet et ledd i et program for arbeidskvalifisering, kan du likevel søke. I 2010 mottok 133 000 søkere gjennomsnittlig 2 200 kroner i bostøtte per måned.

sfaff