Gi oss kontonummeret ditt

Over 3000 bostøttemottakere får pengene på direkte utbetalingskort. Både Husbanken og mottakerne kan spare betydelig beløp på å sette pengene rett inn på konto.

Alle som har lave inntekter og høye boutgifter kan søke bostøtte. Det er om lag 128000 bostøttemottakere i Norge. 3000 av disse velger av ulike årsaker å motta bostøøten på et utbetalingskort.

Et utbetalingskort koster Husbanken 26 kroner å sende ut, mens det koster 30 øre å overføre bostøtten til konto. For den enkelte kan det koste mellom 600 og 900 kroner i gebyr i året å heve disse pengene i en bank eller på posten. I disse dager får derfor over 3000 personer anmoding om å oppgi kontonummeret sitt til Husbanken.

For å redusere antallet utbetalingskort, har Husbanken jevnlig bedt mottakerne om å oppgi kontonumemret. Ved forrige anledning, i 2008, resulterte dette i at 1000 mottakere gikk over til å få bostøtten rett inn på konto.