Hva må jeg gjøre når jeg eller andre flytter?

  • Meld flytting til Folkeregisteret  innen 8 dager etter at du eller andre har flyttet inn eller ut. Det er ikke nok å melde flytting til NAV eller Posten.
  • Hvis du flytter, må du sende ny søknad om bostøtte for den nye boligen. 
    Regelen er at du skal søke bostøtte for den boligen du var bosatt i på den 1. i den måneden du søker bostøtte for.

    Eksempel: Flyttet du 2. januar, skal du søke støtte for den boligen du var bosatt i 1. januar. Og så må du eventuelt sende ny søknad for boligen du er bosatt i per 1. februar. 
  • Hvis andre i husstanden flytter inn eller ut, må du kontakte bostøttekontoret og melde fra om endringen. I tillegg må det sendes inn flyttemelding på den personen som flytter inn eller ut.

Les mer om hvorfor det er viktig å melde flytting til folkeregisteret