Husbanken etterbetaler bostøtte for unge uføre

Enkelte unge uføre kan ha fått for lite utbetalt bostøtte eller feilaktig avslag på bostøttesøknaden.Husbanken går nå gjennom disse sakene. Personene det gjelder, vil motta pengene i løpet av høsten. Har du spørsmål knyttet til dette, kan du henvende deg til bostøttekontoret i kommunen din.

Unge uføre som har fått innvilget bostøtte etter 2009 kan ha fått for lite bostøtte eller urettsmessig avslag på søknadene. Unge uføre har høyere minstepensjon enn andre. Derfor har de høyere satser i bostøtten. I en periode har bostøtten blitt utregnet med satser som for andre mottakere. Unge uføre kan derfor ha fått for lite eller ingen bostøtte.

Husbanken har nå oversikt over hvem dette gjelder og har startet fornyet behandling av sakene.
Personene det gjelder vil bli underrettet.

- Vi gjør alt vi kan for å behandle sakene  raskt . De som har krav på det, skal få etterbetalt det de har fått for lite i bostøtte, sier Bård Øistensen administrerende direktør i Husbanken.

Gjelder dette deg?
Du vil bli kontaktet dersom dette gjelder deg. Hvis du likevel har spørsmål , må du henvende deg til bostøttekontoret i kommunen din.