Ett kontonummer sparer både staten og deg for 600 kroner

Bostøttemottakere som velger å få pengene utbetalt direkte til konto og ikke utbetalingskort, sparer både seg selv og staten for mer enn 600 kroner per år. Husbankens årlige kontokampanje har hittil bragt 400 nye kontonumre inn i systemet.

Husbanken har mottatt om lag 400 brev med opplysninger om hvilken konto bostøtten skal utbetales til. Bostøtten utbetales månedlig og hvert utbetalingskort koster 50 kroner. For hvert kontonummer som erstatter de direkte utbetalingskortene, sparer altså staten 600 kroner i året. For mottakere som velger å få bostøtten på utbetalingskort koster det mellom 50 og 75 kroner å heve pengene.

Ferievikar i Husbanken, Hedda Barvik, registrerer alle de innkomne svarbrevene med kontoopplysninger. Hittil  det kommet inn 400 brev, hvilket utgjør en årlig innsparing på 240 000 kroner.

Vil du registerere kontonummeret ditt hos Husbanken? Les mer her