Feil tolkning av EØS-reglene - etterbetalinger og bostøtte

Etterbetalinger fra NAV som følge av feil praksis av EØS-regelverket, skal ikke regnes som inntekt i beregningen av bostøtte. Har du fått en etterbetaling fra NAV som følge av EØS-saken, så har bostøtten din blitt beregnet på feil grunnlag, og du må klage på vedtaket så Husbanken kan rette det opp.

Mange som mottar bostøtte mottar også ulike stønader fra NAV, og noen bostøttemottakere kan være berørt av saken med feil tolkning av EØS-reglene. Dette gjelder deg som har fått en etterbetaling av AAP, sykepenger eller pleiepenger fra NAV, fordi NAV har tolket EØS-regelverket feil når det gjelder opphold i andre EU/EØS-land.

Slike etterbetalinger skal ikke være med som inntekt i beregningen av bostøtte. Bostøtten beregnes automatisk på grunnlag av inntektsopplysninger arbeidsgivere og NAV oppgir til Skatteetaten. Bostøttesystemet kan ikke skille mellom ulike årsaker til etterutbetalinger, og det kan derfor være enkelte mottakere som har fått etterubetaling på grunn av EØS-saken som har fått avslag på bostøtte. Dersom dette gjelder deg, må du derfor klage på vedtaket den måneden du fikk etterbetalingen utbetalt. Da vil vi trekke fra etterbetalingen og beregne bostøtten din på nytt.

Du kan klage ved å fylle ut skjemaet under. Du må opplyse hvorfor du klager, og legge ved dokumentasjon på hva etterbetalingen gjelder. Dokumentasjon kan være kopi av nytt vedtak fra NAV.

Send klagen på papir til kommunens bostøttekontor. Du finner adressen i det siste bostøttevedtaket du fikk. Du må dokumentere hva etterbetalingen gjelder. Dokumentasjon kan være kopi av vedtak.

HB 9.S.11 Bostøtte - klage på vedtak     bokmål    nynorsk

Les mer på nav.no: Spørsmål og svar om feiltolkning av EØS-reglene