Endringer i vedtaket for juni 2018

Alle søkere får nytt vedtak for juni på grunn av endringer.

Får du avslag på grunn av for høy inntekt, trenger du ikke å søke på nytt. Saken din blir automatisk overført til neste måned. Det kan være flere grunner til at vedtaket ditt er endret. 

Nye satser fra juni
Fra juni øker alle satser i bostøtteordningen for å ta høyde for gjennomsnittlig prisstigning siste året. Nye satser får betydning for bostøtten din for juni, og du får derfor nytt vedtak i juli. Bostøttekalkulatoren er oppdatert med nye satser.

Endring av grunnlag for netto formue og meldepliktige inntekter
Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter. Hvis du ikke har meldt fra om endringer i disse opplysningene, bruker vi siste skatteoppgjør som grunnlag. Fra juni bruker vi skatteoppgjøret for 2017. Hvis formuen eller de meldepliktige inntektene er endret siden 2017, kan du melde inn endringene elektronisk ved å logge inn på husbanken.no.  

Feriepenger er inntekt
Feriepenger er skattepliktig inntekt på lik linje med lønn, og blir derfor tatt med som inntekt den måneden pengene blir utbetalt. Får du utbetalt feriepenger i juni, får det betydning for vedtaket du mottar i juli. Får du avslag på grunn av for høy inntekt, trenger du ikke å søke på nytt. Vi overfører automatisk saken din til neste måned. Du finner mer informasjon om feriepenger hos arbeidstilsynet.no eller altinn.no

Hvis det er brukt feil opplysninger i vedtaket du får i juli, kan du sende inn skjemaet Klage på meldepliktige inntekter. Du trenger ikke å dokumentere inntektene, men du kan bli bedt om å dokumentere senere. Formue og meldepliktige inntekter blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2018 er klart (i 2019). 

Etterbetaling av trygd/pensjon i juni
Satsene for pensjon og trygd ble justert i mai som følge av trygdeoppgjøret. Økningen i trygd/pensjon gjelder fra mai, og mottakere vil i juni få en etterbetaling for mai. Det gjør at inntekten i juni blir noe høyere enn normalt, og det får betydning for bostøtten for juni. Får du avslag på grunn av for høy inntekt, trenger du ikke å søke på nytt. Vi overfører automatisk saken din til neste måned.