Har du spørsmål om vedtaket ditt?

Her får du svar på spørsmål søkere ofte lurer på.

 • Kan jeg klage på inntektene som er brukt i beregningen?
  Svar: Du kan klage dersom de meldepliktige inntektene eller den netto formuen vi har brukt i vedtaket ikke stemmer med situasjonen i 2017. Du kan ikke klage på månedlige inntekter vi henter automatisk fra Skatteetaten - de må eventuelt rettes opp av arbeidsgiver, NAV eller andre som har meldt inn inntekten.
 • Hva er meldepliktige inntekter?
  Svar: Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter og inntekter fra utlandet. Dette er inntekter du selv har plikt til å oppgi, og du skal melde fra om eventuelle endringer. Hvis du ikke melder fra om endringer, bruker vi opplysninger fra siste skatteoppgjør (2015). 

 • Hvordan klager jeg på meldepliktige inntekter?
  Du må fylle ut ett eget skjema. Du trenger ikke å legge med dokumentasjon. Opplysningene vil bli etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2017 er klart.
 • Hvilke inntekter blir innhentet fra Skatteetaten?
  Svar: Hver måned innhenter vi alle skattepliktige inntekter som lønn, pensjon, stønader og andre ytelser som arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert at du har utbetalt i en gitt måned. Det er når inntekten blir utbetalt som gjelder, ikke når den er opptjent. Vi innhenter brutto inntekt, det vil si inntekten før det er trukket fra skatt. Også etterbetalinger og feriepenger regnes som inntekt i den måneden det blir utbetalt.
   
 • Hva skal jeg gjøre hvis inntektene som er innhentet fra Skatteetaten er feil?
  Svar: Da må du kontakte arbeidsgiver, NAV eller andre som har rapportert inn feil og be dem om å rette opplysningene. Du har fullt innsyn i hvilke inntekter som blir innrapportert på deg. Det kan du lese mer om på altinn.no eller hos skatteetaten.no.  Der kan du også logge inn og bestille en inntektsrapport som straks blir levert i meldingsboksen din på altinn.no. Når inntekten er korrigert, kan du sende skriftlig melding til kommunen og be om ny beregning av bostøtte for den aktuelle måneden.
 • Hvorfor får jeg mindre bostøtte denne måneden?
  Svar: Bostøtten du får vil variere med inntektene du har i aktuelle måneder. Fikk du mindre bostøtte for februar, så er antakelig årsaken at du hadde høyere inntekter i februar enn i januar.