Ekstra bostøtte til høye strømutgifter

Stortinget har vedtatt at de som mottok bostøtte for februar 2019, får en ekstra utbetaling på 2 950 kroner. Bakgrunnen er de høye strømprisene i vinter.

Er det flere i husstanden, øker utbetalingen med 120 kroner for hver person som bor i husstanden.

Støtte til strømutgifter blir utbetalt direkte til alle som mottok bostøtte for februar. NB! Bostøtten for februar, ble utbetalt i mars.  

Ekstrastøtten blir utbetalt før påske. Vanlig bostøtte for mars blir utbetalt 16. april. 

Sjekk at vi har riktig kontonummer! logg inn