Har du fått krav om tilbakebetaling?

Statens innkrevingssentral har nå sendt brev til alle som har fått vedtak om å betale tilbake bostøtte de fikk i 2015.

I oktober sendte vi ut varsel om tilbakekrav og vedtaket ble sendt i desember. Mottar du post digitalt, har du fått gjentatte meldinger på sms eller e-post med informasjon om brev vi har sendt deg. Siden vi ikke har hørt fra deg, ble kravet i februar overført til Statens innkrevingssentral (SI), som krever inn på vegne av Husbanken.

Du kan inngå avtale med SI om en nedbetalingsplan som er tilpasset din økonomi.

Les mer om etterkontroll og krav om tilbakebetaling

Mener du kravet er feil?
Selv om fristen for å klage har gått ut, kan vi se på saken din på nytt hvis du mener kravet er feil.  Da må du fylle ut skjemaet HB 9.S.05 Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue i 2015 (bokmålnynorsk).

Aktuelle situasjoner:

  • Du har fått en etterbetaling av trygd eller pensjon > Da kan vi trekke etterbetalingen fra inntekten din i 2015, og beregne saken din på nytt.
  • Hvis du har flyttet fra eid bolig til leid bolig eller omvendt etter 2015, kan beregningen av formuestillegget være feil.
  • Hvis du bor i eid bolig og synes formuen din er satt for høyt, kan det være at boligen din er registrert hos Skatteetaten som en sekundærbolig og ikke en primærbolig. Det kan du finne ut ved å sjekke skatteoppgjøret ditt for 2015. Du kan også se på skattekortet for 2017 (skattetrekksmeldingen), som du fikk fra Skatteetaten i desember 2016. Skatteoppgjør og skattekort finner du på skatteetaten.no. Er det feil, bør du rette opp i skattekortet for 2017.