Bostøtte

Sliter du med å betale husleia, eller å betale boliglånet ditt, og har lave inntekter eller høye boutgifter? Da kan du ha rett på bostøtte!

Du kan få bostøtte hvis:

 person

Du er over 18 år

Du kan ikke være i førstegangstjeneste.

 

Student i husstanden?

hus

Boligen din har:

- egen inngang, bad og toalett

- tilgang til kjøkken og mulighet for hvile

Bor du i bokollektiv?

krone-seddel

Din inntekt og formue er lavere enn øvre grense for inntekter. 

 

 

Hva er øvre grense?

Sjekk hvor mye bostøtte du kan få:
Bostøttekalkulator

Slik søker du

Det enkleste er å søke elektronisk

kalenderSøknadsfrist er den 25. hver måned
Utbetaling
er ca den 20. etterskuddsvis hver måned

Slik klager du på et bostøttevedtak

 klubbe

Du kan klage på vedtak om bostøtte, dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger.
Klage på vedtak

Har du fått varsel om tilbakebetaling?

konvolutt

Send oss nye opplysninger om inntekten og formuen i 2016, så vil vi se på saken din på nytt.
Send oss nye opplysninger

SnakkeboblerTrenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen eller bydelen du bor i. Du finner en oversikt over alle kommunene i Norge på kommunenøkkelen.no.