Nytt regelverk i 2017

Fra januar 2017 gikk vi over til å beregne bostøtten ut fra den faktiske inntekten du eller dere har hver måned, og ikke ut fra siste skatteoppgjør slik reglene har vært før.

Med nytt regelverk blir det enklere å søke bostøtte og du får bostøtte for de månedene inntektene dine er lave og du trenger støtte.

  • Nå vil vi beregne bostøtte ut fra inntektene du har i den måneden du søker bostøtte for. Søker du bostøtte for januar, så bruker vi inntekten du hadde i januar. Du vil få bostøtte for måneder med lave inntekter, men miste bostøtten i måneder med høyere inntekt.

  • Vi henter automatisk inn tallene for lønn, pensjon, stønader og andre utbetalinger som arbeidsgivere og NAV har meldt inn til Skatteetaten for den aktuelle måneden. Du trenger ikke å gi oss opplysninger om slike inntekter.

  • Eventuell netto formue og andre inntekter som kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter, må du selv oppgi og du har plikt til å melde fra hvis det blir endringer i noen av disse inntektene/formuen. Dette kaller vi meldepliktige inntekter. Disse inntektene trenger du ikke å dokumentere. De blir etterkontrollert når skatteoppgjøret for 2017 er ferdig. Hvis du ikke melder fra om endringer, bruker vi opplysninger fra skatteoppgjøret 2015.

  • Får du avslag en eller to måneder fordi inntekten er for høy, overfører vi søknaden din til neste måned automatisk. Da trenger du ikke å søke på nytt. Får du avslag tre måneder på rad, må du søke på nytt.
       
  • Du kan beregne bostøtten din med bostøttekalkulatoren.
  • Inntekten og formuen til barn under 18 år, er ikke lenger med i beregningen. Barn skatter for egen arbeidsinntekt fra året de fyller 13 år. Barns formue er det som regel foreldrene som skatter for fram til året barnet fyller 17 år. Skatter du (eller en annen forelder) for barns formue og derfor har høy netto formue, kan du be om at barns netto formue blir trukket fra nettoformuen din (eget skjema).
  • Ny søknadsfrist for bostøtte er 25. hver måned. Utbetaling er 20. i måneden etter. Dette er 10 dager senere enn i dag. Alle søkere har fått informasjon nytt regelverk og ny utbetalingsdato i vedtaket for januar.

  • Overgangsordningen for uføre blir videreført i 2017. Trekket i inntekten øker med 3,43 prosent.

Mer om inntekten vi bruker i beregningen

Inntektsgrenser i 2017