Har du fått endringer i bostøtten din?

I juli endret vi inntektsgrunnlag, satser og regelverk. Det fikk betydning for beregningen av bostøtten din, og du får derfor et nytt vedtak for juli.

Endring av inntektsgrunnlag, satser og regelverk, gjør at de fleste får endringer i bostøtten fra og med juli måned. 

  • Nytt inntektsgrunnlag - fra juli bruker vi skatteoppgjøret for 2015 som inntektsgrunnlag i beregningen. Endring av inntektsgrunnlag har betydning for beregningen. Var inntekten din i skatteoppgjøret 2015 høyere enn i 2014, vil du få mindre bostøtte.

  • Økt egenandel - fra juli øker egenandelen søker må dekke selv. Det gjør at alle får noe mindre bostøtte. Søkere med svært lave boutgifter, kan ha mistet bostøtten helt.

  • Endringer i skjermingstiltakene for uføre - fra juli er det endringer i skjermingstiltakene for uføre. Tiltakene gjelder kun for uføre som mottok bostøtte i desember 2014. Les mer om skjermingstiltak for uføre (overgangsordningen)
      

Ønsker du å klage på vedtaket for juli?
Du kan klage på vedtaket dersom du mener at det er feil opplysninger i vedtaket. Klagen må du sende til kommunens bostøttekontor - de kan også hjelpe deg å klage. Skal du klage på inntektsgrunnlaget som er brukt i beregningen, må du fylle ut eget skjema. Her kan du lese mer om hvordan du klager og hvordan klager blir behandlet.