Selvbyggerprosjekt på Nøtterøy vant

En rørt statsråd kunne avsløre at det var Nøtterøy, med sin omfattende satsing på boligsosialt arbeid og da spesielt prosjektet “Fra bostedsløs til herre i eget hus”, som fikk årets pris for beste arbeid mot bostedsløshet.

-Det er betydningsfullt og flott å se hvilket arbeid som blir gjort på dette området. Dette er innsats som fører til at folk blir hørt, som bidrar til å skape økt selvfølelse og gi mennesker nytt liv, sa Navarsete i det hun erklærte Nøtterøy kommune som vinner av Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2011.

 
Glade vinnere fra Nøtterøy (foto:Mette Presterud).

Vinnertiltaket består av seks små frittliggende hus på Kjøpmannskjær, mellom Tjøme og Nøtterøy, for personer med problemer knyttet til rus og psykiske lidelser. Hensikten med prosjektet har vært å bygge små, trygge boliger.Den bærende metoden har vært at beboerne selv skulle delta og være aktive i bygge- og planleggingsfasen, sammen med planleggere, snekkere og bygningsfaglige ressurser. Deltakerne har blitt fulgt opp av fagpersonell fra Nøtterøy kommune og psykiatrien i Vestfold. De har også fått arbeid gjennom ASVO Nøtterøy, som er en arbeidsmarkedsbedrift eid av kommunen.

Vekt på egen mestring
Juryleder Morten Sandvold, avdelingsdirektør i Husbanken, trakk fram at prosjektet har stor overføringsverdi. Det er pekt på behovet for å bygge 500 nye boliger hvert år, tilrettelagt for personer med problemer knyttet til rus og psykiske lidelser. I tillegg la juryen vekt på gode resultater fra tverretatlig samarbeid og den høye graden av brukermedvirkning, fokus på egen mestring og ansvar.


Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete gratulerer beboere og prosjektlederJanTorsøe og kommunaldirektør i Nøtterøy kommune Karen Kaasa (foto:Mette Presterud)

Som en av beboerne selv sa det, da Nøtterøy kommune presenterte tiltaket for fullsatt sal på Litteraturhuset.  - Jeg har bestandig levd et kaotisk liv, men dette er mitt hus. Jeg har vært med i hele prosessen, og spikret spikerne i veggene selv. Egenverdet dette har gitt meg er fantastisk, og det trenger jeg. 

Prisen lyder på 75 000 kroner og et kunstverk signert Marianne Borchgrevink. Tiltaket går inn i Husbankens Forbildebase.  

Se flere foto på Husbankens photostream på Flickr

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.