"Beboermedvirkning" - nytt emnetilbud fra Vitenskapelig høyskole (VID)

VID vitenskapelige høgskole tilbyr nå et helt nytt enkeltemne kalt Beboermedvirkning. Emnet kan inngå i en Master i sosialt arbeid og er på 10 studiepoeng.

Emnet vil gi kunnskap og ferdigheter om medvirkningsprosesser innenfor ulike bomiljøer, boformer og for bostedsløse. Tema vil også være sårbare overganger mellom institusjon og egnet bolig og grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtningsprosesser.

Leieboerforeningen vil bidra i gjennomføringen av emnet.

Søknadsfristen er 20. desember 2018.

Les mer om Beboermedvirkning på VID sine hjemmesider