Verdal: Åpnet boligkontor

6 ansatte skal gi råd, støtte og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet i Verdal. -Boligkontoret er etterlengtet for både ansatte og den politiske ledelsen, sa ordfører Bjørn Iversen under åpningen fredag 19. april.

 

Fra venstre Lisa Innbryn, Ruth Fjellvær, Grethe Bremseth, Janne Stenbakk Grande, Siw Tone Valstad og Eirin Johannessen. Foto KristianStokdahl

 

Kontoret skal gi vanskeligstilte et tilbud i boligmarkedet, enten ved å leie bolig eller bistand til kjøp av bolig. En annen viktig oppgave for kontoret er å arbeide med utviklingen av den kommunale boligmassen i samarbeid med Verdal boligselskap.

-Vi skal jobbe med problemstillinger som, hvor skal folk bo, hvor bor de best, hvor skal barn vokse opp og samtidig få gode og trygge oppvekstvilkår, sa Janne Stenbakk Grande som skal lede boligkontoret.

Grande sa at kontoret vil jobbe forebyggende for å unngå at folk blir boende i kommunal bolig, spesielt over lengre tid.

– Kommunale utleieboliger er i utgangspunktet en midlertidig løsning. Målet er at leietakerne i samarbeid med oss på boligkontoret, blir selvstendige på boligmarkedet, sier Grande.

Bolig er basisen i velferdspolitikken og alle mennesker skal ha et sted å bo. Det var nødvendig at kommunen fikk ryddet opp i det boligsosiale arbeidet, det gjorde noe med omdømmet vårt, sa ordfører Bjørn Iversen under snorklippingen.

Foto: Kristian Stokdahl

 

Studerte boligsosial ledelse ved HiNT

Ideen om boligkontoret i Verdal kommune ble til da Grande gjennomførte videreutdanning i emnet Boligsosial ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2011

Problemstillingen i eksamensoppgaven var: ”Boligsosial organisering for å sikre et helhetlig boligsosialt arbeid i Verdal kommune”. Denne eksamensoppgaven var i tråd med vilkårene fra utviklingsprosjektet «Helhetlig boligsosialt arbeid og organisering» som i 2009 ble tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken».

Kommunen har hatt et utviklingsfokus på det boligsosiale arbeidet siden 2006, bl.a. gjennom deltakelsen i de nasjonale satsningene «Prosjekt bostedsløse» (2001-2005) og «På vei til egen bolig» (2005-2008).

-Vi har hatt kunnskapsbasert utviklingsarbeid som har gått over lang tid. Det har vært en stor omstilling men vi har lært fryktelig mye, sa Grande under åpningen av boligkontoret. Janne Stenbakk Grande har ledet arbeidet helt siden det startet 2006.

Fortsatt arbeid som gjenstår

- Opprettelsen av boligkontoret er en milepæl, men det vil ikke si at alle utfordringene er borte, sa kommunalsjef Kristin Bratseth. Verdal kommune fortsetter arbeidet med å bedre arbeidet med bosetting av vanskeligstilte.

I 2012 fikk Verdal kommune tilsagn om kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken for prosjektet «Helhetlig boligsosial saksbehandling og strategisk boligplanlegging av differensiert boligmasse». Prosjektet har som målsetting å videreutvikle kommunens boligsosiale arbeid. Dette prosjektet er i startfasen, sier Grande.

Til nå i prosjektet er det blitt utarbeidet nytt søknadsskjema for kommunale utleieboliger, nye kartleggingsskjema for behov for oppfølging i bolig, det er utarbeidet nye kriterier for tildeling av kommunal bolig og rutiner for sikring av husleiebetaling og oppfølging av boevne , sier Grande.

Når mange samhandler mot felles mål, så lykkes vi. Vi har blitt sett nasjonalt og lokalt, og det har betydd utrolig mye for oss sier Grande. Både Husbanken og Fylkesmannen i Nord Trøndelag har vært noen av de som har sett oss mye.

Vi lever ikke for å bo men vi bor for å leve, sa Grande under åpningen.