Utlysning av Statens pris for boligsosialt arbeid 2016

Statens pris for boligsosialt arbeid deles ut i 2016. Forslagsfrist: 1. april 2016

Prisen deles ut for tredje gang i 2016.

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:


  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

 

 

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.


Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

 

Prisen deles ut høsten 2016. Nærmere informasjon om tidspunkt og arrangement kommer senere.

 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Rosa Maria Carrascal, tlf. 45519354

 

Forslagsskjema og statutter finner du også på husbanken.no