Ungdom - Penger - Prioritering

Hvis du vil kjøpe bolig når du er 23 år, hvilke konsekvenser får det om du tar en London-tur i russetida? Elever i niendeklasse ved Karlsrud skole var med på Grundercamp for å lære kunsten å forvalte egen økonomi

Økonomi som tema er brennaktuelt blant ungdom. Kjøpepresset er høyt og forbrukslånene sitter løst. Uten god forståelse for hvilke konsekvenser tilsynelatende isolerte kjøpsbeslutninger i tenårene har for framtidig kjøpekraft, kan man fort våkne i midten av 20-årene med svært begrensede muligheter for å anskaffe egen bolig.
    9. og 10. juni 2011 jobbet ansatte i Husbanken som veiledere på en gründercamp for ungdomsskoleelever - i regi av Karlsrud skole i Oslo, FNO, Nav og Husbanken. Gründercamp som konsept er utviklet av Ungt Entreprenørskap, med utgangspunkt i at elever selv holder workshop for å foreslå løsninger på konkrete utfordringer. Gjennom innovasjon og kreative metoder har tolv grupper på fire til seks elever identifisert de tre viktigste utfordringene unge mennesker møter på veien til å anskaffe seg egen bolig. Elevene har jobbet fram forskjellige ideer, med løsningsorienterte svar på hvordan utfordringene kan løses i praksis.

Bestemme selv
For Husbanken er det interessant å samarbeide med andre aktører om denne problematikken. Vår inngang til temaet er en overordnet målsetning om å bidra til å motvirke bostedsløshet. Ordnet personlig økonomi er en forutsetning for å anskaffe egen bolig og kanskje den faktoren som ungdom selv kan påvirke mest. Boligpriser går opp og ned, arbeidsmarkedet er variabelt, men forvaltning av egne penger kan man bestemme over selv.
    - Arrangørene av årets grundercamp sparket da også i gang arrangementet med budskapet om at ”med egen bolig er du herre i eget hus – med orden i økonomien - sjef i eget liv.
 
«Camp future» vant førsteprisen
Elevene på 9. trinn på Karlsrud skole tok utfordringen på strak arm. Elevgruppene utarbeidet idéskisser og en forretningsplan for å gjennomføre ideene sine. I løpet av campen forberedte de seg på å presentere idé og forretningsplan for juryen, som så kåret gründercampens beste prosjekt.

Vinnerlaget

"Camp Future" stakk av med førsteprisen for sitt konsept hvor deltakere under en todagers camp selv skal erfare på kroppen hvordan valgene de tar kan få store følger for resten av livet.
Mer om vinnerprosjektet vil bli publisert i løpet av kort tid.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.