Fakta om unge bostedsløse

Forsking viser at mange unge er bostedsløse, og vi regner med at en fjerdedel av de bostedsløse i Norge er under 25 år.

Den siste kartleggingen av bostedsløse i Norge ble gjennomført i 2012 av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Etter en klar økning i andelen unge bostedsløse siden 1996, har dette stabilisert seg og ligger nå på 23 %.  Totalt utgjør dette 1 506 personer og 515 av disse er under 20 år.

Videre viser kartleggingen at:

  • Bostedsløshet blant unge under 25 år går klart ned i de store byene, men det er fortsatt her det er flest unge uten bolig. Som gruppe er imidlertid unge klart overrepresentert i de mindre kommunene.
  • Mer enn 54 % av bostedsløse under 25 år bor hos venner og kjente, få bor i midlertidige botilbud og akuttovernattingssteder.
  • Akutt bostedsløshet er vanligere blant yngre enn eldre.
  • 19 % er uten bolig som følger av samlivsbrudd eller familiekonflikt.
  • Hele 50 % regnes som langvarige bostedsløse.
  • Sammenlignet med alle bostedsløse er færre unge bostedsløse er avhengig av rusmidler, mens andelen psykisk sykdom er litt høyere. Det er også en høyere andel kvinner blant de yngste bostedsløse.

NIBR vil i løpet av høsten 2013 lansere en ny rapport om unge bostedsløse.